Hỏi: Thưa chuyên gia, tôi đang muốn dùng cốm vi sinh giúp bé nhà tôi ăn khỏe hơn. Bé nhà tôi được hơn 1 tuổi...